Länkar
Här hittar du en samling med länkar som kan vara bra att ha.


 • Jordbruksverket
 • SVA (Statens veterinärmedicinska anstalt)
 • Giftinformationscentralen
 • Fågelcentralen
 • SVERAK
 • SVERAKs ID-register för katt
 • Svenska Kennelklubben
 • DjurID.se - Svenska ägarregistret för hundar och katter

 • Försäkringsbolag

 • Agria
 • Folksam
 • If
 • Sveland
 • Trygg Hansa
 • Dina Försäkringar
 • Moderna Försäkringar