Priser

Allmän taxa, hund & katt Pris (kr)
Undersökning, grundpris 650
Sedering 400
Seniorkontroll
Undersökning, tandkontroll, urinprov (hund) och blodprov
1650 hund / 1250 katt
Pälsvård (katt) 800 + 350/timma
Kloklipp (inkl. sedering) 150 (620)
Avmaskning 175 + 70/tablett
Receptarvode
(ej i samband med besök)
120
Vacc/ID/Besiktning
Vaccination hund & katt (DHPPi/RCP/Pi) 340
Vaccination rabies (+leptospiros) 420 (760)
ID/Chip-märkning 350
Valppaket 8 v 550/valp
Kattungepaket 8 + 12 v 850/kattunge
Besiktning vuxen 450
Besiktning kattunge/valp 350
Intyg (testikel/navelbråck) 250
Pass 450
Provtagning
Cytologi 325
Urinprov, odlingl 475
C-panel 1000
C-panel + ABC 1200
Tandvård <10 kg 10-25 kg >25 kg Katt
Tandstensborttagning 2650 2950 3250 2150
Valptänder <4 1750 1750 1750
Valptänder 4-8 2250 2250 2250
Valptänder >8 2500 2500 2500
Fertilitet & Avel
NK Kastrering hane 3200 3600 3900 550
NK Kastrering hane, paket
Kastering, vaccination och ID-märkning (chip)
950
OHE Kastrering tik/hona 5900 1150
OHE Kastrering hona, paket
Kastering, vaccination och ID-märkning (chip)
1550
P-spruta 350 500 650 400
P-chip, 6 mån 1450 1450 1450 1450
P-chip, 12 mån 2900 2900 2900
Progesteronprov 800 800 800 800
Dräktighet u-ljud 650 650 650 650
Abortspruta (2 injektioner) 2500 2700 2900
Avlivning
Avlivning (exkl. omhändertagande/kremering) 800 900 1000 550
Kremering, gemensam 900 900 900 400
Kremering, separat 2000 2000 2000 1450